25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych zwane w skrócie RODO. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy opis w jaki sposób przetwarzamy ewentualne Państwa dane osobowe oraz jakie prawa w tej kwestii przysługują Państwu.

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie internetowej i metodami pozostałymi jest firma Vision Distribution Ewa Bondar – zwana dalej Vision Distribution lub VD
  2. Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa: podczas rejestracji w newsletterze, podczas wysyłania formularza kontaktowego z zapytaniem, podczas rejestracji produktu w celu przedłużenia gwarancji, w trakcie imprez targowych i konferencji tematycznych, podczas bezpośredniej rozmowy telefonicznej i/lub z ogólnodostępnych informacji o firmie / instytucji zamieszczonych na stronach www, innych legalnych i ogólnodostępnych źródeł informacji o podmiotach gospodarczych i instytucjach.

W kwestii Państwa danych prosimy o kontakt :
e-mail: rodo@vision-distribution.pl
adres: Vision Distribution Ewa Bondar, ul. Widok 53, 62-800 Kalisz
tel. +62 501-01-02

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub zgody a w szczególności:

Ponadto, niezależnie od RODO, Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych). Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Vision Distribution, a w szczególności:

Twoje dane osobowe zapisywane są również w plikach cookies w celu łatwiejszego logowania i wygodniejszego dla Ciebie działania sklepu.

Podczas rejestracji zbieramy Państwa dane tylko i wyłącznie niezbędne do prawidłowej obsługi zamówień, zgód na otrzymywanie wiadomości, zawierania umów, obsługi płatności i dostarczenia towaru, bez których nie będziemy mogli zrealizować danej usługi.

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. W szczególności praw do:

Informujemy ponadto, iż skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie do momentu wycofania zgody,

Od 25 maja 2018 r. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

W celu zmiany swoich ustawień dotyczących wyrażonych zgód na newsletter, mogą Państwo skorzystaj z odnośnika znajdującego się w każdym emailu z newsletterem. Mogą Państwo także  przesłać swój sprzeciw na:

e-mail: rodo@vision-distribution.pl,
adres: Vision Distribution Ewa Bondar, ul. Widok 53, 62-800 Kalisz
tel. +62 501-01-02

Państwa dane osobowe udostępniamy firmom przewozowym, firmom obsługującym płatności, bankom wymaganym przy realizacji umów. Zgodnie z przepisami Państwa prawa dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w celu lepszego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb i podnoszenia jakości obsługi jednak nie wywołuje ono dla Państwa żadnych skutków prawnych.

Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami!

Państwa dane są u nas BEZPIECZNE!!