Menu
Twój koszyk

Dofinansowanie MEN 2020 na zakup wyp. pracowni przyrodniczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski w programie dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, zostały pozytywnie zaopiniowane i przekazane do Ministerstwa Finansów. Sprawdź listę JST

Ministerstwo Edukacji Narodowej z dn. 2 kwietnia 2020 r. ogłosiło kryterium podziału rezerwy 0.4% części oświatowej subwencji ogólnej rok 2020, gdzie przedstawione zostały szczegóły dotyczące wnioskowania w celu otrzymania subwencji dla szkół podstawowych na zakup min. pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) kryterium V.

W ramach w/w subwencji w bieżącym roku rozdysponowanych zostanie kolejne 80 mln zł. Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, realizowane jest bez wkładu własnego szkoły czy organu prowadzącego. JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów przy składaniu jak również późniejszej realizacji żadnych dodatkowych kosztów (brak wkładu własnego).

Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r. O przyznaniu dofinansowania decyduje m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN.

Kogo dotyczy dofinansowanie? Kto może się ubiegać o subwencję?

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych

a./ publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne.

b./ które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);

c./ które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;

d./ które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;

e./ które nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

Jakie pomoce dydaktyczne spełniają warunki dofinansowania?

Po otrzymaniu środków finansowych na realizację programu szkoły mogą zakupić pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenia zajęć mobilnie, jak również stacjonarnie realizując podstawę programową, która obejmuje realizację zajęć laboratoryjnych poprzez doświadczenia umożliwiające uczniowi łatwiejsze przyswajanie przekazywanej wiedzy. Do wyposażenia takiego należą nowoczesne urządzenia umożliwiające przekaz multimedialny połączony z interakcją (monitory i tablice interaktywne w różnych zestawach i konfiguracjach), urządzenia umożliwiające wykonywanie pomiarów, zbieranie i archiwizowanie danych oraz ich analizę, jak cyfrowe mobilne pracownie przyrodnicze typu SenseDisc, wyposażenie w postaci specjalistycznych stołów laboratoryjnych, oprogramowanie multimedialne umożliwiające wizualizację różnych obiektów 3D i map, kamery dokumentowe i kamery wideokonferencyjne oraz  tradycyjny osprzęt laboratoryjny umożliwiający przeprowadzanie doświadczeń.

Optymalnym wyborem będą zestawy iLab SenseDisc jako modułowe pracownie przyrodnicze zawierające wyposażenie dla nauczyciela i trzydziestoosobowej klasy, które pozwalają z łatwością przeprowadzić z udziałem uczniów dziesiątki ciekawych doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych. Zestawy iLab SenseDisc to także szereg pomocy w postaci podręczników instruktażowych, scenariuszy lekcji, kart pracy czy filmów instruktażowo - szkoleniowych przeznaczonych do wykorzystania przez uczniów jak również nauczycieli, a także multimedialne zasoby interaktywne dedykowane do monitorów i tablic eBoard zlokalizowane na dwóch platformach edukacyjnych Corinth i Meridian.

Największą zaletą oferowanych z naszej strony rozwiązań w postaci modułowych pracowni przyrodniczych iLab SenseDisc jest wygoda i łatwość użytkowania. Prowadzone zajęcia z wykorzystaniem naszych rozwiązań w pełni angażują ucznia na zajęciach dając mu wielką satysfakcję z możliwości działania indywidualnego jak również w grupie.

Hybrid Learning, a nauczanie laboratoryjne

Oferowane środowisko nauczania laboratoryjnego, które można u nas pozyskać w ramach subwencji oświatowej 0.4% w pełni integruje się z modelem nauczania hybrydowego. W przypadku nauczania hybrydowego, którego jednym z realizowanych członów jest zdalne nauczanie czy wirtualne laboratorium przyrodnicze bardzo istotnym czynnikiem jest zagwarantowanie dostępności do odpowiednich narzędzi i zasobów. Realizując wspólnie z nami niniejszy projekt i wdrożenie otrzymujecie w pełni kompleksowe wyposażenie pracowni ze wszystkim koniecznymi elementami, aby móc realizować nauczanie mieszane. … itd.

Wstępnie przygotowane wnioski o dofinansowanie w ramach subwencji ogólnej 0.4% subwencji oświatowej MEN 2020.

Mamy dla Państwa kilka gotowych konfiguracji w postaci wstępnie przygotowanych wniosków, które zawierają gotowe zestawy umożliwiające realizację zajęć laboratoryjnych zgodnie z podstawą programową. Jesteśmy pewni, że pomoże to w pozyskaniu dofinansowania i późniejszej realizacji przy zakupie wyposażenia do szkolnych pracowni przyrodniczych. Poniżej umieściliśmy gotowe wnioski do pobrania

Wniosek: pracownia biologiczna
Wniosek: pracownia chemiczna
Wniosek: pracownia fizyczna
Wniosek: pracownia geograficzna

Dodatkowe informacje

W tym roku zmienił się roczny limit aplikowania do 1/2 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Decydującym czynnikiem jest kolejność składanych zgłoszeń o przyznanie dofinansowania.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 29.05.2020 r.

Adresy skrzynek podawczych MEN:

„/gn9u55ai9v/SkrytkaESP”

lub

„/gn9u55ai9v/skrytka”,

w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres
email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Dokument do pobrania:

KRYTERIA PODZIAŁU REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2020

Ważne linki:

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Kryteria​_podziału​_rezerwy​_części​_oświatowej​_subwencji​_ogólnej​_na​_rok​_2020.pdf 0.23MB załącznik nr 1-2020 - zdarzenia losowe


załącznik​_nr​_1-2020​_-​_zdarzenia​_losowe.xls 0.07MB
załącznik nr 2a-2020 - żywioły


załącznik​_nr​_2a-2020​_-​_żywioły.xls 0.05MB
załącznik nr 2b-2020 - żywioły


załącznik​_nr​_2b-2020​_-​_żywioły.xls 0.06MB załącznik nr 3-2020 - odprawy


załącznik​_nr​_3-2020​_-​_odprawy.xls 0.07MB załącznik nr 4 i 4a-2020 - pracownie


załącznik​_nr​_4​_i​_4a-2020​_-​_pracownie.xls 0.11MB załącznik nr 5a - adaptowane


załącznik​_nr​_5a​_-​_adaptowane.xls 0.05MB załącznik nr 5b - nowowybudowane


załącznik​_nr​_5b​_-​_nowowybudowane.xls 0.05MB załącznik nr 5c - zawodowe


załącznik​_nr​_5c​_-​_zawodowe.xls 0.05MB załącznik nr 5d - wykaz sprzętu


załącznik​_nr​_5d​_-​_wykaz​_sprzętu.xls 0.07MB załącznik nr 5e - przykładowy wzór protokołu odbioru robót


załącznik​_nr​_5e​_-​_przykładowy​_wzór​_protokołu​_odbioru​_robót.docx 0.02MB załącznik nr 6-2020 - inne zadania o jednorazowym charakterze


załącznik​_nr​_6-2020​_-​_inne​_zadania​_o​_jednorazowym​_charakterze.xls 0.05MB

 


źródło:


https://www.gov.pl/web/edukacja/kryteria-podzialu-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2020